Melodier brukt på spillejobber i 2019
13 Trollebo Shottis 11 Sommernatt i Froland 11 Ola var fra Sandefjord 11 Hamonika freunde 11 Besame Mucho 10 Wispering/All of me 10 Ole Guapa 10 Kalle med fela 10 Hvalfangervalsen 09 Kari's Per's polska 09 Grensevalsen 08 Bergrosa 07 Trettenåringen 07 Sjøsalavals 07 Lichtensteinerpolka 07 La Cumparsita 06 Glad och livad 05 La Paloma 05 Herregårdspolka 05 El Choclo 04 Vestkystens vals 03 Twilight time 03 Lyckobringaren 03 Ich denke tag und nacht 03 Han hade seglat før om masten 03 Fagre Stryn 03 Calle Schewens vals 02 Drømmen om Elin 02 En aften på Erdal 02 Hilsen til Per Arne 02 Midnattsol over Pajala 02 Midnattstango 02 Smili'n Jack 02 Sommerkveld ved Eidangerfjorden 02 Tango for to 02 Tangokavaljeren 02 Ved Rosshavets munning 02 You belong to my heart 01 Amanda fra Haugesund 01 Et brev med små Violer 01 Five minutes more 01 Fjellbruden 01 Fritjof og Carmensita 01 Gutten i røyken 01 Havsørnsvalsen 01 Hele uken alene 01 Hun er bare 19 somre 01 I en månskinnsnatt med deg 01 Julemedley 01 Med deg i mine armer 01 Norge i rødt hvitt og blått 01 O Mia Bella Napoli 01 Sail along Silvery Moon 01 San Antonios Ros 01 Skjærgårdstango 01 Tio tusen røda Rosor 01 Vid min sida 01 Vigelandsvalsen
Melodier brukt på 13 spillejobber i 2019
MOSSERØDHJEMMET 18.03.2019 Bergrosa Besame Mucho Drømmen om Elin Hvalfangervalsen Kalle med fela Kari's Per's polska Ola var fra Sandefjord Sjøsalavals Sommernatt I Froland Tango for to Tangokavaljeren Trettenåringen Trolleboshottis Twilight time
LIE BYDELSHUS 15.MAI 2019. Bergrosa Besame Mucho El Choclo Fagre Stryn Glad og livat Grensevalsen Harmonika freunde Kalle med fela La Cumparsita Lichtensteinerpolka Norge i rødt hvitt og blått Ola var fra Sandefjord Ole Guapa Sjøsalavals Sommernatt i Froland Trettenåringen Trolleboshottis Wispering/All of me
NALUM ELDRESENTER 12.06.2019 Bergrosa Besame Mucho Fagre Stryn Glad og livat Grensevalsen Harmonika freunde Hvalfangervalsen Kalle med fela Kari's - Per's La Cumparsita Lichtensteinerpolka Ola var fra Sandefjord Ole Guapa Sommernatt i Froland Trettenåringen Trollebo shottis Twilight time Wispering/All of me
Spillejobber i 2019
MENSTAD BYDELSHUS 20.02.2019 Bergrosa Besame mucho Fjellbruden Grensevalsen Gutten i røyken Harmonikafreunde Ich denke tag und nacht Kalle med fela Kari's Per's polska La Cumparsita Lichtensteinerpolka Lyckobringaren Ola var fra Sandefjord Ole Guapa Sjøsalavals Sommerkveld ved Eidangerfjorden Tango for to Trettenåringen Trolleboshottis
Amanda fra Haugesund Bergrosa Besame Mucho Calle Schewens vals Drømmen om Elin El Choclo En aften på Erdal Et brev med små Violer Fagre Stryn Five minutes more Fjellbruden Fritjof og Carmensita Glad och livad Grensevalsen Gutten i røyken Hamonika freunde Han hade seglat før om masten Havsørnsvalsen Hele uken alene Herregårdspolka Hilsen til Per Arne Hun er bare 19 somre Hvalfangervalsen Ich denke tag und nacht Julemedley Kalle med fela Kari's Per's polska La Cumparsita La Paloma Lichtensteinerpolka Lyckobringaren Med deg i mine armer Midnattsol over Pajala Midnattstango Norge i rødt hvitt og blått O Mia Bella Napoli Ola var fra Sandefjord Ole Guapa Sail along Silvery Moon San Antonios Ros Sjøsalavals Skjærgårdstango Smili'n Jack Sommerkveld ved Eidangerfjorden Sommernatt i Froland Stjerner Blinker (I en månskinnsnatt) Tango for to Tangokavaljeren Tio tusen røda Rosor Trettenåringen Trollebo Shottis Twilight time Ved Rosshavets munning Vestkystens vals Vid min sida Vigelandsvalsen Wispering/All of me You belong to my heart
HVALFANGERTREFFET KVELDE BYGDETUN 04.08.2019 Bergrosa Besame Mucho Calle Schewens vals Glad och livad Han hade seglat før om masten Harmonika freuende Herregårdspolka Hvalfangervalsen Kalle med fela Kari's - Per's Ola var fra Sandefjord Ole Guapa Sjøsalavals Smili'n Jack Sommernatt i Froland Trollebo shottis Ved Rosshavets munning Wispering/All of me
TREKKSPILLTREFF STENBJØRNRØD GÅRD 10.08.2019 Bergrosa Besame Mucho Drømmen om Elin El Choclo Et brev med små Violer Glad og livat Grensevalsen Havsørnsvalsen Hele uken alene Hilsen til Per Arne Hun er bare 19 somre La Paloma Midnattstango Ola fra Sandefjord Ole Guapa Sail along Silvery Moon San Antonios Ros Skjærgårdstango Sommerkveld ved Eidangerfjorden Sommernatt i Froland Stjerner Blinker (I en månskinnsnatt) Tio tusen røda Rosor Trollebo shottis Vid min sida Vigelandsvalsen Wispering/All of me You Belong to my Heart
HVALBÅTENS DAG 17.08.2019 Amanda fra Haugesund Bergrosa Besame Mucho El Choclo Fritjof og Carmensita Han hadde seglat Harmonikafreunde Hvalfangersangen Hvalfangervalsen Kalle med fela La Paloma Lichtensteinerpolka Ola var fra Sandefjord Sommernatt I Froland Trolleboshottis Ved Rosshavet Wispering/All of me
PARKENSENTERET 03.09.2019 Besame Mucho Calle Schewens vals Grensevalsen Harmonikafreunde Herregårdspolka Hvalfangervalsen Kalle med fela Kari's Per's polska La Cumparsita Lapaloma Ola var fra Sandefjord Ole Guapa Sjøsalavals Smili'n Jack Sommernatt I Froland Trolleboshottis Vestkystens vals Whispering/All of me
BUGÅRDEN KIRKE 12.09.2019 Besame Mucho Calle Schewens vals Grensevalsen Harmonikafreunde Herregårdspolka Hvalfangervalsen Kalle med fela Kari's Per's polska La Cumparsita Lapaloma Ola var fra Sandefjord Ole Guapa Sjøsalavals Smili'n Jack Sommernatt I Froland Trolleboshottis Vestkystens vals Whispering/All of me
MENSTAD BYDELSHUS,SKIEN 09.10.2019 Bergrosa Besame Mucho En aften på Erdal Five minutes more Grensevalsen Harmonikafreunde Herregårdspolka Hvalfangersangen Karis' Per's polska La Cumparsita La Paloma Lichtensteinerpolka Midnattsol over Pajala Ole Guapa Sommernatt I Froland Trolleboshottis Vestkystens vals Wispering/All of me
SLAGENHALLEN 02.11.2019. El Choclo En aften på Erdal Glad och livad Grensevalsen Hamonika freunde Han hade seglat før om masten Herregårdspolka Hilsen til Per Arne Hvalfangervalsen Ich denke tag und nacht Kalle med fela Kari's Per's polska Lichtensteinerpolka Lyckobringaren Med deg i mine armer Midnattsol over Pajala Midnattstango O Mia Bella Napoli Ola var fra Sandefjord Ole Guapa Sjøsalavals Sommernatt i Froland Tangokavaljeren Trettenåringen Trollebo Shottis Vestkystens vals Wispering/All of me You belong to my heart
Sortert alfabetisk
Antall ganger spilt
FØRJULSTREFF 02.12.2019 Harmonikafreunde Hvalfangervalsen Ich denke tag und nacht Julemedley Kalle med fela Lyckobringaren Ola var fra Sandefjord Trettenåringen Trolleboshottis
FORSMANSENTERET 14.06.2019. Besame Mucho El Choclo Fagre Stryn Glad og livat Grensevalsen Harmonika freunde Hvalfangervalsen Kari's - Per's La Cumparsita Lichtensteinerpolka Ole Guapa Sommernatt i Froland Trettenåringen Trollebo shottis Twilight time Wispering/All of me
Ajourført 01.01. 2020
Varden Trekkspillorkester