Årsberetning 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder: Fritz Mangelrød Nestleder: Svein Helge Tanum Sekretær: Tone Bjørntvedt Kasserer: Astrid Apeness Revisor: Osvald Hisdahl og Odd Waaler Det har i perioden vært avholdt årsmøte, innkalt til 3 styremøter hvor 24 saker er diskutert. Ellers er flere saker tatt opp og besluttet på øvelsene. 11. juni reiste 7 av orkesterets medlemmer til en ukes tur til Rimini, Italia. Vi var forsterket med noen medlemmer fra Tønsberg Trekkspillklubb, samt ektefeller. Alle medlemmene ble sponset med kr. 2.000,- til flybiletten i forbindelse med turen. Dette gjelder også de som har vært med tidligere. Dette ble bestemt i kaffepauser med alle medlemmene tilstede. Til jul fikk medlemmer som ikke ble sponset til Rimini, kr. 1.000,- 28. og 29. oktober ble det holdt seminar med Emil Johansen på Haukerød skole. I år ble vi invitert til Larvik Trekkspillklubb på juleavslutning. En hyggelig kveld hvor også ektefellene var tilstede. Svein Helge ble tildelt kuleramme for at han skulle lykkes som musikalsk leder for trekkspillorkesteret. 2011 har vært et aktivt år med 35 øvelser og 14 spilleoppdrag. Vi har fått nytt medlem i 2011, Inger H. Larsen på trekkspill. I 2012 håper vi på flere nye medlemmer og at orkesteret fortsetter å utvikle seg. Det er god stemning på øvelsene, og medlemmene er flinke til å stille opp. Tone Bjørntvedt (sekretær) Årsmøte ÅRSMØTE VARDEN TREKKSPILLORKESTER. Varden Trekkspillorkester har avholdt sitt årsmøte.Det ble en liten endring av styret som nå har følgende sammensetning. Leder Fritz Mangelrød Gjenvalg Nestleder Svein Helge Tanum Gjenvalg Sekretær Astrid Apeness Ny Kasserer Inger Haug Larsen Ny Revisor/valgkommite Osvald Hisdal og Odd Waaler Gjenvalg Fritz Mangelrød ble valgt til orkesterets representant i NTL lokallag for Vestfold Orkesteret kan se tilbake på et meget godt år med mange spilleoppdrag i byen. Vi har også hatt oppdrag i Tønsberg, Skien og forskjellige steder i distriktet. Orkesteret består av 15 medlemmer, men det er plass til flere trekkspillere, gjerne med notekunnskap. Vi har øvelser hver mandag kl. 18.00 på Mosserød skole. Styret.
Til årsberetningen for 2012 Til årsberetningen for 2012 Til årsberetningen for 2012
Varden Trekkspillorkester