Årsmøte 2019
Nærmest og med klokka rundt bordet: Fritz Mangelrud, Astrid Apeness, Hilde Sørjordet (gjest), Ivar Moland (skjult), Svein Helge Tanum, Rannveig Aunan, Axel Kjæraas, Osvald Hisdal og Per Martin Sørjordet.
Årsmøte 8. april 2019 Vi var 9 medlemmer og en gjest på Varden Trekkspillorkesters årsmøte på øvelsen den 8. april 2019 Årsberetning og regnskap ble lest opp og godkjent uten anmerkning. Valget gikk også fint, valgkomiteen hadde lista klar så det var bare å klappe inn de som var på valg. Det ble så delt ut en liten påskjønnelse til medlemmene som takk for god innsats i 2018- Etter at årsmøtesakene var ferdig ble det servert snitter og kaffe, og vi forstatte så spillingen. Styret i Varden Trekkspillorkester består av. Leder:			Fritz Mangelrød.  Nestleder:		Svein Helge Tanum  Sekretær:		Rannveig Aunan  Kasserer:		Astrid Apeness  Styremedlem:	Axel Kjæraas  1. revisor:		Osvald Hisdal  2. Revisor:		Roy Sjølyst  Valgkomite:		Roy Sjølyst  		  		      Representanter til NTL Vestfold:     Fritz Mangelrød     Osvald Hisdal
Nærmest og med klokka rundt bordet: Fritz Mangelrud, Astrid Apeness, Hilde Sørjordet (gjest), Ivar Moland (skjult), Svein Helge Tanum, Rannveig Aunan, Axel Kjæraas, Osvald Hisdal og Per Martin Sørjordet. Svein Helge, Ivar, Rannveig Axel, Osvald, Per Martin, Hilde Astrid, Fritz Roy Fra venstre: Ivar Moland, Rannveig Aunan (delvis skjult), Svein Helge Tanum, Axel Kjæraas, Osvald Hisdal, Per Martin Sørjordet, Hilde Sørjordet, Fritz Mangelrød og Astrid Apeness
Fra venstre: Ivar Moland, Rannveig Aunan (delvis skjult), Svein Helge Tanum, Axel Kjæraas, Osvald Hisdal, Per Martin Sørjordet, Hilde Sørjordet, Fritz Mangelrød og Astrid Apeness
Svein Helge, Ivar, Rannveig
Axel, Osvald, Per Martin, Hilde
Astrid, Fritz
Roy
Varden Trekkspillorkester