Årsmøte 2016
Fra venstre: Ranveig Aunan, Axel Kjæraas, Ivar Belstad, Fritz Mangelrød, Astrid Apeness, Osvald Hisdal, Svein Helge Tanum og Thorstein Ruud. Per Mikalsen, Tommy Eriksen og Roy Sjølyst er ikke med på bildet.
Fra venstre: Ranveig Aunan, Axel Kjæraas, Ivar Belstad, Fritz Mangelrød, Astrid Apeness, Osvald Hisdal, Svein Helge Tanum og Thorstein Ruud, Thorstein er en dyktig og allsidig musiker som spiller mange instrumenter og som lover å bidra når han har anledning. Per Mikalsen, Tommy Eriksen og Roy Sjølyst er ikke med på bildet.
Årsmøte 22. februar 2016 Vi var 8 medlemmer og en gjest på Varden Trekkspillorkesters årsmøte på øvelsen den 22. februar 2016. Årsberetning og regnskap ble lest opp og godkjent uten anmerkning. Valget gikk også fint, valgkomiteen hadde lista klar så det var bare å klappe inn de som var på valg. Det ble så delt ut en liten påskjønnelse til medlemmer som hadde tatt på seg oppgaver. Etter at årsmøtesakene var ferdig ble det servert snitter og kaffe, og vi forstatte så spillingen. Styret i Varden Trekkspillorkester består nå av. Leder: Fritz Mangelrød. Nestleder: Svein Helge Tanum Sekretær: Astrid Apeness Kasserer: Astrid Apeness Styremedlem: Axel Kjæraas 1. revisor: Osvald Hisdal 2. Revisor: Roy Sjølyst Valgkomite: Roy Sjølyst Tommy Eriksen Representanter til NTL Vestfold: Fritz Mangelrød Osvald Hisdal
Axel Kjæraas ønskes velkommen som styremedlem Astrid Apeness viser her fram gaven som deles ut på årsmøtet. Instrumentene våre fikk en liten pause under årsmøte. Ivar Belstad med 33 års fartstid tar i mot gaven Osvald Hisdal, styremedlem og festkomite Roy Sjølyst vedlikeholder våre hjemmesider. Svein Helge Tanum tar imot gaven fra Fritz Mangelrød
Astrid Apeness viser her fram gaven som deles ut.
Svein Helge Tanum tar imot gaven fra Fritz Mangelrød
Ivar Belstad med 33 års fartstid tar i mot gave.
Axel Kjæraas ønskes velkommen som styremedlem
Osvald Hisdal, styremedlem og festkomite.
Roy Sjølyst vedlikeholder våre hjemmesider.
Instrumentene våre fikk en liten pause under årsmøte.
Varden Trekkspillorkester